Forbee Hosted by Television.ee
RITA ForBee Konverents 2021


21.jaanuar kell 09:25

RITA ForBee konverents 2021 

“Aidates Eesti tolmeldajaid” 

21.jaanuaril 2021 Tartu Dorpati konverentsikeskuse „Struve“ saalis 

Antud konverentsi eesmärgiks on tutvustada „RITA ForBee“ projektiga seotud tulemusi ja  anda ülevaade edasistest uuringusuundadest (Projekti tutvustav kodulehekülg:  www.forbee.ee). Konverentsi põhifookuseks on tutvustada erinevate (stressi)faktorite  (koos)mõjusid tolmeldajatele. Käsitletakse teemasid alates maastiku muutuste mõjudest kuni  pestitsiidide ja haiguste koosmõjudeni. Kuna antud konverentsi üheks eesmärgiks on luua  ühine arutelu erinevate osapoolte vahel, siis on kutsutud esinema erinevate huvigruppide  esindajad. 

NB! Kõik kuulajad saavad konverentsil osaleda ainult veebiülekande vahendusel (eraldi registreeruda pole vaja).  

Esinejatel palume võimalusel kohale tulla! 

Konverentsil osalemine on kõigile tasuta! 

Konverentsi moderaatorid: Risto Raimets; Reet Karise; Marika Mänd 

Päevakava 

09:00 – 09:25 Konverentsile registreerumine 

09:25 – 09:35 Avasõnad. Marika Mänd (Eesti Maaülikool); Maaeluministeeriumi  esindaja; Keskkonnaministeeriumi esindaja 

09:35 – 10:00 Täppispõllumajanduse abil tolmeldajaid säilitavate maastike  kujundamise poole. Tiit Teder (Tartu Ülikool) 

10:00 – 10:25 Kimalaste seisund Eesti maastikes. Virve Sõber (Tartu Ülikool) 10:25 – 10:50 Punase ristiku olulisus kimalastele. Reet Karise (Eesti Maaülikool) 

10:50 – 11:15 Stressifaktorite mõjud meemesilastele. Risto Raimets (Eesti  Maaülikool) 

11:15 – 11:40 Mesilasperede hukkumise põhjustest ja riskiteguritest. Arvo Viltrop  (Eesti Maaülikool)

11:40 – 12:05 Nosema levik ja selle mõju mesilastele. Sigmar Naudi (Eesti Maaülikool)

12:05 – 12:45 LÕUNA 

12:45 – 13:00 Kuidas hinnatakse kemikaalide ökotoksilisust? Anne Kahru (KBFI) 

13:00 – 13:25 Eestis kasutatavate taimekaitsevahendite potentsiaalne kahjulik mõju  mesilastele. Aljona Lukjanova (KBFI) 

13:25 – 13:45 (Uudsete) taimekaitsevahendite mõjud kimalastele. Margret Jürison  (Eesti Maaülikool) 

13:45 – 14:10 Pestitsiidide mõju inimese tervisele. Hans Orru (Tartu Ülikool) 

14:10 – 14:40 Pestitsiidide keelustamise põhjused ja kaasnevad probleemid. Eva Lind  (PMA) 

14:40 – 14:50 KOHVIPAUS 

14:50 – 15:15 Mesindus kui jätkusuutliku maaelu edendaja. Rea Raus (Eesti Mesinike  Liit) 

15:15 – 15:40 Kuidas näeb põllumees mesindust enda ümber? Tõnu Post (Kõljala  Põllumajanduslik OÜ juhatuse esimees) 

15:40 – 16:05 Kuidas tagada tõhus taimekaitse tulevikus? Evelin Hillep  (Maaeluministeerium) 

16:05 – 16:15 Konverentsi kokkuvõte. Marika Mänd (Eesti Maaülikool) 

 

 

 

Konverentsi ja projekti rahastab RITA 1 rahastusprogramm


Kommentaarid